Kad vam je cijena u jednoj, a plaćanje u drugoj valuti

Cijena 1
HNB - sr.tečaj
1.
Moj tečaj
7,526395
2.
7,528487
3.
sutra
30.01.2022
7,528487
Cijena 2
Plaćanje Euri
Kusur 1
Kusur 2
POBIJEDITE TEČAJNE RAZLIKE
Please rotate your device!