Kad vam je cijena u jednoj, a plaćanje u drugoj valuti

Cijena 1
HNB - sr.tečaj
1.
Moj tečaj
7,469618
2.
7,467610
3.
sutra
08.08.2020
7,461907
Cijena 2
Plaćanje Euri
Kusur 1
Kusur 2
POBIJEDITE TEČAJNE RAZLIKE
Please rotate your device!