Kad vam je cijena u jednoj, a plaćanje u drugoj valuti

Cijena 1
HNB - sr.tečaj
1.
Moj tečaj
7,488095
2.
7,488095
3.
sutra
22.06.2021
poslije 14 sati
Cijena 2
Plaćanje Euri
Kusur 1
Kusur 2
POBIJEDITE TEČAJNE RAZLIKE
Please rotate your device!