Kad vam je cijena u jednoj, a plaćanje u drugoj valuti

Cijena 1
HNB - sr.tečaj
1.
Moj tečaj
7,463852
2.
7,456909
3.
sutra
01.03.2020
7,456909
Cijena 2
Plaćanje Euri
Kusur 1
Kusur 2
POBIJEDITE TEČAJNE RAZLIKE
Please rotate your device!